A NTA 1993-ban alakult, polgárjogi társaság formájában. Taglétszáma 250 fő. A tudomány szellemében akadémikusaink és professzoraink a világ szinte minden táján működő tudósokból tevődik össze.

Célunk, a tudomány egységes rendszerének újrafogalmazása és felépítése. Természetszerűleg munkáink során együttműködünk más nemzetközi, valamint nemzeti tudományos akadémiákkal, szervezetekkel és intézményekkel. A jövő generáció tudományos előmenetelének segítése épp annyira fontos számunkra, mint a jelenlegi aktív állomány tudományos munkásságának növelése a nyugállományú tagjaink bevonásával egyetemben.

Jelen honlapnak nem célja tagjaink összes tevékenységének megjelenítése, csak kizárólag az összetartozás jelképe.